Como vexo as palabras que atopei durante a partida?